Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w miejscowości Golemki w km 7+654 – 7+975

Przetarg numer: ZP.271.16.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w miejscowości Golemki w km 7+654 – 7+975

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 29.10.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 06.11.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.