Do wniosku na lokalizację lub przebudowę zjazdu należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł. Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Dębica lub przelewem na konto:

  • Urząd Miasta Dębica
  • ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
  • nr rachunku bankowego PEKAO 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

Oryginał dowodu opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.